Uređenje lijeve obale Bosne u naselju Svrake
06.08.2020. - U toku su završni radovi na uređenju korita lijeve obale Bosne u naselju Svrake u Općini Vogošća. Riječ je o dionici nizvodno od mosta u ovom naselju dugoj 150 metara. Za ove namjene izdvojeno je više od 246 hiljada maraka. Zbog ograničenih sredstava, radovi na lijevoj obali Bosne izvođeni su u više faza.

Obala korita je od kamene naslage utisnuta u beton i zalivena cementnim malterom. Ispod kamene naslage je filterski sloj od 20 cm. Trasa vodotoka prati prirodno stanje, dajući mu formu kako sa estetskog tako i funkcionalnog aspekta.

Urađeni su projekti za kompletno uređenje korita Bosne na području ove lokalne zajednice. Prvi se odnosi na dionicu od naselja Svrake do mosta na magistralnom putu M17 u Reljevu čija je rekonstrukcija u toku. Jedan od projekata precizira regulaciju korita Bosne od Malešića do Svraka dužine 2,5 kilometra.

Ranije je uređeno 350 metara lijeve obale ove rijeke prve kategorije i 50 metara korita ušća Ljubine u Bosnu. Radovi su koštali oko 600 hiljada maraka.

Nastavak radova na području ove općine, Agencija za vodno područje rijeke Save utvrđivat će u saradnji sa lokalnom zajednicom.