Uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom

21.08.2020. - Uređenje korita i obala na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom trebalo bi da spriječi izlijevanje rijeka i česta plavljenja. Radovi su u toku, a planirano je korito blaže kosine od betonskih šestougaonih prizmi. Šetnica sa ugrađenim ivičnjacima biće također popločana betonskim prizmama. Ugradnjom stabilizacionih pragova, dva na Bosni i četiri na Fojnici, dodatno će biti osigurana stabilnost korita. Za ove namjene Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 250 hiljada maraka.Ovo je druga faza projekta. Tokom prve, izvedeni su zemljani radovi i urađen armirano betonski zid dužine 400 metara. Ugovor sa Gradskom upravom Visoko potpisan je 2017. godine. Agencija za vodno područje rijeke Save sufinansirala je ove radove sa 250 hiljada maraka.