Upravljanje vodama

Šta treba znati o incidentnim situacijama, zaštiti i korištenju voda?

Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastala opasnost od zagađenja vode, pravno i fizičko lice u vezi sa čijim je djelovanjem...

[ više ]

Zaštita od voda - pregled poplavnih područja

Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina...

[ više ]


Informacioni sistem voda i monitoring

Kvalitetne i pravovremene informacije o stanju na vodotocima u slivu Save...

[ više ]


Laboratorija za vode

Naša organizacija kontinuirano ulaže sve veće napore na ispunjavanju svoje misije. Stoga je i razvoj laboratorje za vode još...

[ više ]