Strateška dokumentacija

Nacrt strategije - maj 2009. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar

STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ -

Sarajevo, maj 2009 godine

[ pogledaj dokument ]

Nacrt strategije - februar 2008. godine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar

STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
- POČETNI IZVJEŠTAJ -

Sarajevo, februar 2008 godine

[ pogledaj dokument ]Sažetak nacrta strategije

STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA FEDERACIJE BIH - ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ - NACRT - SAŽETAK

Strategijom upravljanja vodama Federacije BiH (Strategija) se, po Zakonu o vodama, određuje politika upravljanja vodama. Donosi se za period od 12 godina i sastavni je dio Strategije zaštite okoliša

[ pogledaj dokument ]