Stanica: HS Gornji Vakuf

Sliv: SLIV RIJEKE VRBAS

Vodotok: VrbasPoprečni profil korita vodotoka

Korito
Trenutni vodostaj
Maksimalni zabilježeni vodostaj
Početak obavještavanja


Prikaz promjene vodostaja u vremenu - nivogram

Vodostaj
Početak obavještavanja 170 cm
Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
28.02.21 u 20:005,70 cm
28.02.21 u 19:005,80 cm
28.02.21 u 18:004,70 cm
28.02.21 u 17:005,40 cm
28.02.21 u 16:006,30 cm
28.02.21 u 15:006,00 cm
28.02.21 u 14:006,70 cm
28.02.21 u 13:005,70 cm
28.02.21 u 12:007,00 cm
28.02.21 u 11:007,60 cm
28.02.21 u 10:006,90 cm
28.02.21 u 08:006,80 cm
28.02.21 u 07:005,20 cm
28.02.21 u 06:006,80 cm
28.02.21 u 05:005,40 cm
28.02.21 u 04:006,80 cm
28.02.21 u 03:006,40 cm
28.02.21 u 02:007,50 cm
28.02.21 u 01:005,80 cm
28.02.21 u 00:006,70 cm
27.02.21 u 23:007,30 cm
27.02.21 u 22:007,40 cm
27.02.21 u 21:007,10 cm
27.02.21 u 20:008,10 cm
27.02.21 u 19:009,10 cm
27.02.21 u 18:007,80 cm
27.02.21 u 17:007,60 cm
27.02.21 u 16:008,00 cm
27.02.21 u 15:007,40 cm
27.02.21 u 14:007,30 cm