Stanica: HS Veseočica

Sliv: SLIV RIJEKE VRBAS

Vodotok: VeseočicaPoprečni profil korita vodotoka

Korito
Trenutni vodostaj
Maksimalni zabilježeni vodostaj
Početak obavještavanja


Prikaz promjene vodostaja u vremenu - nivogram

Vodostaj
Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
28.02.21 u 08:0062,40 cm
27.02.21 u 08:0064,90 cm
26.02.21 u 08:0063,90 cm
25.02.21 u 08:0063,90 cm
23.02.21 u 08:0068,00 cm
22.02.21 u 08:0069,70 cm
21.02.21 u 08:0068,50 cm
20.02.21 u 08:0068,40 cm