Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Odžak i Agencijom za vodno područje rijeke Save, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Odžak i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred  Agencije za vodno područje rijeke Save:

1. Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Odžak,
na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Odžak dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Odžak, Trg Odžak 76290, oglasna ploča Općine i web stranica općine Odžak: www.odzak.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Agencija za vodno područje rijeke Save: http://www.voda.ba
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Odžak i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 05. juni 2017.


Okolišna lista za provjeru (PDF)