PRESS INFO

U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.


Sadržaji i teme koje obrađujemo namijenjeni su kako profesionalcima tako i ljudima koje teme voda, zaštite i korištenja voda zanimaju tek informativno.

[ više o časopisu ]


Foto priča

Kažu da slika vrijedi hiljadu riječi.

Pogledajte foto priču snimljenu na području koje pokriva Agencija za vodno područje rijeke Save.

[ više ]

Youtube channel

Kako naša Agencija u saradnji sa RTV FBiH redovno emituje edukacijske radio emisije, a povremeno se u medijima emituje i poneki televizijski prilog u kojem se prezentiraju naše aktivnosti, odlučili smo otvoriti YouTUBE kanal te sadržaje tog tipa sakupiti na jednom mjestu i staviti na raspolaganje svima koji su za njih zainteresirani.

[ više ]


 


Info BLOG

Naša Agencija ulaže velike napore kako bi promovirala načela održivog razvitka koja podrazumijevaju, prije svega, nov i drugačiji odnos prema prirodi. Zato nastojimo da vas kontinuirano informišemo o temama u vezi sa vodama, te da na podesan način istaknemo teme koje su obrađene u časopisu "Voda i mi".

[ više ]


Stripovi o vodi


Simpatični i poučni stripovi prvenstveno su namijenjeni djeci ali ovi stripovi su korisno i zanimljivo štivo i za mnoge odrasle jer su u njemu opisani brojni problemi, procesi i predstavljene brojne nedoumice u vezi sa tematikom voda u modernom društvu.

[ više ]