Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta upravljanja poplavnim rizicima


U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU, u periodu od 23. – 28.01.2017. godine organizovana je posjeta ekspertskog tima nadležne Holandske Institucije za upravljanje vodama „Water Authority Rivierenland" institucijama zadužanim za upravljanje vodama u BiH.

Dana 28.01.2017. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana je finalna konferencija, na kojoj su Ministar Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, Ambasador Holandije u BiH, Direktori Agencija za vode iz Federacije BiH i JU „Vode Srpske" i Predsjedavajući Agencije iz Holandije održali press konferenciju za medije.

Po završenoj press konferenciji Direktori Agencija za vode iz Federacije BiH i JU „Vode Srpske" i Predsjedavajući Agencije iz Holandije su potpisali pismo izražavanja Interesa za saradnju između ovih institucija.

Radni dio posjete šestočlanog tima eksperata Holandske Institucije je obuhvatao posjete nadležnim Agencijama za vode u BiH, pa je tako dana 24.01.2017. godine ova delegacija posjetila „Agenciju za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Ova cjelodnevna posjeta je imala za cilj razmjenu iskustava između instituicija vezano za upravljanje vodama, upravljanje poplavnim rizicima i održavanjem objekata za zaštitu od voda.

Tokom posjete holandske delegacije, predstavnici „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo su održali niz prezentacija i upoznali holandski tim sa aktivnostima koje se provode u Agenciji. Nakon sastanka u prostorijama Agencije, organizovan je i obilazak terena, gdje su se na području Sarajevskog polja eksperti iz Holandije upoznali sa trenutnim aktivnostima po pitanju izgradnje objekata za zaštitu od voda na rijeci Bosni i njenim pritokama.