POPLAVE U BiH


Saopštenja za medije

Pročitajte hronološki poredana saopštenja za medije Agencije za vodno područje rjeke Save

  • prva
 


Na linku poplave.gdi.net na tehnološkoj platformi Esri ArcGIS On-line možete naći trenutno dostupne satelitske snimke područja zahvaćenih poplavom. Lista linkova i servisa će se dinamički ažurirati pristizanjem novih snimljenih materijala.