PONIŠTENJE OGLASA


Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo

«AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE»
SARAJEVO


objavljuje


PONIŠTENJE OGLASA


Poništava se Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljen u «Dnevnom listu» od 22.4.2020. godine, u dijelu koji se odnosi na tačku 2. Recepcioner  1(jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.