Federalni operativni plan odbrane od poplava

Federalni operativni plan odbrane od poplava
[ 5.30 MB ]

Područja sa zaštitnim vodnim objektima

Područje Odžačka Posavina

Mapa plavljenja [ 37.1 MB ]

Zaštitni vodni objekti u poplavnom području Odžačke Posavine [ 55 KB ]

Spisak hidroloških i meteoroloških stanica [ 11.4 KB ]

Početak redovne i vanredne odbrane od poplava [ 18.6 KB ]

Popis naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljena [ 18.4 KB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 1 [ 20.3 KB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 2 [ 19.6 KB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 3 [ 39.8 KB ]

Pregled objekata odbrane od poplava (COP, cuvarnice, gravitacioni ispusti) [ 17.4 KB ]

Pregled postoječeg alata, opreme i materijala [ 22.5 KB ]

Mjerodavne kote za početak pumpanja na PS [ 17.8 KB ]

Područje Srednja Posavina

Mapa plavljenja [ 82.6 MB ]

Zaštitni vodni objekti u poplavnom području Srednja Posavina [ 50 KB ]

Spisak hidroloških i meteoroloških stanica [ 11.5 MB ]

Početak redovne i vanredne odbrane od poplava [ 18.6 MB ]

Popis naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljena [ 19 MB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 1 [ 20.3 MB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 2 [ 19.7 MB ]

Pravna i fizička lica zadužena za odbranu od poplava - Tabela 3 [ 22.5 MB ]

Pregled objekata odbrane od poplava (COP, cuvarnice, gravitacioni ispusti) [ 15.8 MB ]

Pregled postoječeg alata, opreme i materijala [ 22.2 MB ]

Mjerodavne kote za početak pumpanja na PS [ 13.8 MB ]