Federalni operativni plan odbrane od poplava

Federalni operativni plan odbrane od poplava
[ 5.30 MB ]

Područja bez zaštitnih vodnih objekata

Područje rijeke Bosne

Područje Maglaja

Mapa plavljenja [ 63.3 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]


Područje Sarajevsko Polje

Mapa plavljenja [ 27.2 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja Bosna [19 KB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja Željeznica [19 KB ]

Tabela vodostaja Bosna [ 20 KB ]

Tabela vodostaja Željeznica [ 20 KB ]


Područje Usora

Mapa plavljenja [ 61.5 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 20 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


 

Područje Odžak

Mapa plavljenja [ 39.9 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 18 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]

Područje Spreča

Mapa plavljenja [ 89.6 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]

 

Područje Visoko

Mapa plavljenja [ 58.4 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]

 

Područje Žepča

Mapa plavljenja [ 25.7 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]

 

Područje rijeke Drine

Područje Goražde

 Mapa plavljenja [ 59.6 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]

 

Područje Ustikolina

 Mapa plavljenja [ 35.7 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]


 

Područje rijeke Tinje

 Mapa plavljenja [ 56.6 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]
Područje rijeke Une

Područje Bihać

 Mapa plavljenja [ 41.1 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


Područje Klokot

 Mapa plavljenja [ 20.9 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 18 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


 

Područje Kulen Vakuf

 Mapa plavljenja [ 32.2 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


 

Područje Sanski Most

 Mapa plavljenja [ 34 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


 

Područje Bosanska Krupa

 Mapa plavljenja [ 60.9 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]


Područje Ključ

 Mapa plavljenja [ 28.4 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 19 KB ]


 

Područje Sanica

 Mapa plavljenja [ 41.7 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 21 KB ]

Područje rijeke Vrbas

 Mapa plavljenja [ 70.4 MB ]

Tabela sa popisom naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljenja [ 19 KB ]

Tabela vodostaja [ 20 KB ]