Počela realizacija projekta na rijeci Vrbas na području Vrbanje, Gračanice i Zlavasti - Općina Bugojno

Općinu Bugojno posjetili su dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH i Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima, gdje su se sastali sa Hasanom Ajkunićem, načelnikom Općine Bugojno i njegovim saradnicima, Igorom Vrljićem, predsjedavajućim OV Bugojno, Salihom Gurbetom, zamjenikom OV Bugojno, Amirom Šečibovićem, kantonalnim zastupnikom u Skupštini SBK, direktorima JKUP Čistoća i JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno, Emirom Sarajlićem i Husrefom Durakovićem.

Došli smo da obilježimo početak radova na dva projekta Vrbanja i Gračanica. To su projekti koji su planirani ranije, zahvaljujući jednim našim zajedničkim sastancima zajedno sa predstavnicima Agencije sliva rijeke Save.

Drago da smo danas upriličili sastanak iz dva razloga, jedno što je dolazak predstavnika Agencije pokazao podršku lokalnoj zajednici i našim nastojanjima da riješimo projekat rijeke Vrbasa, a sa druge strane vrlo bitan sastanak iz drugog razloga zato što se na današnjem sastanku istekla dva problema koja prate riječni tok rijeke Vrbas, a to je Gračanica, Zlavast, izlijevanje kanalizacione mreže koja se ne izlijeva u rijeku Vrbas. Ostala je van tokova. To je problem koji tišti građane mjesne zajednice Gračanica i Zlavast. Mi smo to istekli, našli smo razumijevanje i na kraju zaključili nakon sastanka da će ići i taj dio, da će biti riješavanje problema u okviru ovih novih projekata do kraja godine.

Drugi problem koji smo istakli je područje Vrbanje, u ovom trenutku riješavamo jedan dio toka rijeke Vrbasa. Ostao je neriješen problem potapanja Vrbasa u prostoru do Kandijskog mosta. Postoji raspoloženje da se i taj projekat završi, vidjet ćemo u narednom periodu da li će kod rebalansa budžeta u Agenciji iznaći se mogućnost sredstava da se riješi i taj dio Kandijskog mosta. Istaknuto je tokom sastanka, značaj suradnje viših i nižih nivoa vlasti.

Mislim da je to vrlo ključno, ovdje u lokalnoj zajednici jako puno se radi. Ovdje ima ekipa kad je u pitanju Općinski načelnik i Općinsko vijeće, direktori Javnih preduzeća i ustanova. Postoji raspoloženje, ogroman rad i želja da se izdignemo iznad prosječnosti, odnosno da se postigne jedan značajan razvoj lokalne zajednice. Ono što je važno, mi ne možemo sami, lokalna zajednica ne može sama, potrebna je pomoć i Kantona i Federacije BiH. Imamo naznake i pokazatelje, konkretne stvari da se Federacija uključuje u ovaj segment, ovo je sad Agencija sliva rijeke Save. Očekujem da će u narednom periodu i centar Federacije koji također imaju projekte vezano za Bugojno, to je Vrbaski most i određene trotoare Gračanica i Podgaj. Imamo još projekata koji su vezani za Federaciju i očekujem da će i to biti realizirano do kraja godine.

Vrlo je važno da imamo podršku sa viših nivoa, zato što ta sredstva trebaju da pripadnu svim lokalnim zajednicama, a mislim da se Bugojno značajno prepoznaje – kazala je dr. Melika Mahmutbegović.

Ovom prigodom razgovarano je o projektima uređenja korita rijeke Vrbas, kao i problemima u mjesnoj zajednici Gračanica vezano za uređenje kanalizacione mreže.

U saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save na području naše općine biće realizovani projekti regulacije korita rijeke Vrbas vrijedni oko 500.000 KM. Istaknuto je da su radovi počeli. Za naše područje to je od velikog značaja, a o projektima razgovarano je na zajedničkom sastanka.

Agencija za vodno područje rijeke Save je došla u posjetu općini Bugojno zajedno sa Potpredsjednicom FBiH, a razlog dolaska je početak radova na uređenju korita i obala rijeke Vrbas u mjesnoj zajednici Vrbanja. Agencija to finansira u iznosu oko 92.000 KM.

Mi smo uradili projektnu dokumentaciju, poslije provedene konkursne procedure odabrali izvođača radova, a cilj je zaštita obala, povećanje protjecajnog profila i neškodljivog protoka na tom terenu.

Također, Agencija je uradila projektnu dokumentaciju za uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Gračanica koji se finansirao od sredstava UNDP-a, isto je u cilju povećanja protjecajnog profila i neškodivog protoka rijeke Vrbas.

Dogovoreno je da se nastavi sa regulacijom korita rijeke Vrbas, sve u cilju zaštite od velikih voda rijeke Vrbas i plavljenja poljoprivrednog zemljišta, tim načinom i zaštitom od voda povećala bi se poljoprivredna proizvodnja i smanjile štete koje nastanu od poplava i velikih voda rijeke Vrbas. Što se tiče još jednog projekta koji je istaknut od strane načelnika jeste da pokušamo u naseljenom mjestu Gračanica riješiti pitanje novog korita rijeke Vrbas, odnosno, imamo situaciju da se kanalizacija i fekalne vode izlijevaju u suho korito i potrebno je izvršiti regulaciju korito rijeke Vrbas u dužini od 400 metara.

Agencija za vodno područje rijeke Save čim se vratimo u Sarajevo, pokrenut ćemo postupak izrade elaborata i nadam se da ćemo do kraja godine imati završeno radove na tom dijelu.
Sredstva ćemo osloboditi iz sredstava tekuće rezerve Agencije, kako bi što više pomogli stanovništu i nedaj Bože spriječili neke teže posljedice naročito izlijevanjem fekalnih voda nedaj Bože zaraze itd. – kazao je Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje Save.

Želim da se zahvalim našoj Potpredsjednici FBiH i direktoru Agencije za vodno područje Save što su došli danas u Bugojno. Vjerujte hoću kazati, zahvaljujući našim građanima i Općinskom vijeću čini mi se da smo uključili više nivoe vlasti da razmišljaju o Bugojnu. Ovi projekti koji su zadnjih godina na ističu na području lokalne zajednice, hvala Bogu to su projekti do 500.000 KM. To nisu mali projekti, to su ogromni projekti.

Mi smo svojim sredstvima uradili što smo mogli kao lokalna zajednica i došlo je na kraju da riješavamo rijeku Vrbas i pritoke rijeke Vrbas. Na ova dva projekta, na projektu Gračanica koji je negdje oko 306.000 KM i ovaj projekat rijeke Vrbas u Vrbanji negdje oko 100.000 KM sa dogradnjom je 105.000 KM. Nama je težnja sad da ako Bog da skupa sa višim nivoima vlasti riješimo pitanje definitivno korita rijeke Vrbas i pritoka kao i što naš grb govori, rijeka Vrbas i sedam pritoka, da u budućnosti ako Bog da idemo u razvoj turizma. Definitivno na području lokalne zajednice nekadašnja kupališta u rijeci Vrbas bit će korito riješeno.

Na području Gračanice želimo da po prvi put radimo jednim potezom oko 1.700 metara dužnih i uradimo dvije šetnice, sa obje strane. Postoje mogućnosti u razgovoru koji sa našim ribarima da izvršimo poribljavanje na ova dva mjesta, ko zna možda sutra imadnemo turističko mjesto koje će ako Bog da okupljati ribare sa područja Bosne i Hercegovine, Kantona, Evrope. Sve je u interesu da što više ova ljepotu grada Bugojna bude u značajnijem doprinosu razvoja lokalne zajednice. Danas su prepoznata dva projekta Gračanica i Vrbanja, projekti negdje do 500.000 KM.
Radimo korito, tamo gdje imamo opasnost od poplave, radit će se kamena ograda i na kraju ovdje ima poseban jedan problem koji smo imali u Gračanici, kanalizacija, mislim da ćemo zajedno Agencija i lokalna zajednica riješiti i to pitanje – kazao je Hasan Ajkunić, načelnik Općine Bugojno.

Informacija preuzeta sa:  http://www.bug.ba