Planovi i izvještaji

Agencija za vodno područje rijeke Save posluje po jasno određenim i strogo propisanim pravilima koja su definisana kroz niz akata Agencije.

2020. godina

› Plan i finansijski plan za 2020. godinu [ 1 MB ]


2019. godina

› Plan i finansijski plan za 2019. godinu [ 2 MB ]
› Rebalans Plana i Finansijskog plana za 2019 godinu [ 98 MB ]

 


Okvirni plan i finansijski plan 2018. – 2020.

› Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno poručje rijeke Save" Sarajevo za period 2018. - 2020. godina [ 377 KB ]

 


2018. godina

› Plan i finansijski plan za 2018. godinu [ 184 KB ]
› Rebalans plana i finansijskog plana za 2018. godinu [ 94 MB ]


2017. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu [ 9 MB ]
› Plan i finansijski plan za 2017. godinu [ 131 KB ]
› Rebalans Plana i Finansijskog plana za 2017. godinu - Usvojena verzija [ 160 KB ]
› II Rebalans Plana i Finansijskog plana za 2017. godinu [ 152 KB ]

2016. godina

› Izvještaj o poslovanju 2016. godinu [ 51 MB ]
› Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana Agencije za 2016. godinu [ 142 KB ]
› Plan i finansijski plan za 2016. godinu [ 110 KB ]


2015. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu [ 9 MB ]
› Izmjene i dopune plana i finansijskog plana za 2015. godinu [ 58 KB ]
› Druge izmjene i dopune plana i finsnijskog plana za 2015. godinu [ 161 KB ]
› Plan i finansijski plan za 2015. godinu [ 40 KB ]

2014. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu [ 786 KB ]
› Druge izmjene i dopune plana i finsnijskog plana za 2014. godinu [ 44 KB ]
› Plan i finansijski plan za 2014. godinu [290 KB ]


2013. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu [ 533 KB ]
› Izmjene i dopune Plana i finansijskog plana za 2013. godinu [ 66 KB ]
› Plan i finansijski plan za 2013. godinu [ 470 KB ]


2012. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu [ 11 MB ]
› Druge izmjene i dopune plana za 2012. godinu [ 108 KB ]
› Izmjene i dopune Plana za 2012. godinu [ 312 KB ]
› Plan i Finansijski plan za 2012. godinu [ 63 KB ]


2011. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu [ 223 KB ]
› Drugi Rebalans Plana za 2011.godinu [ 57 KB ]
› Izmjene i dopune Plana za 2011. godinu [ 51 KB ]
› Plan i finansijski plan za 2011. godinu [ 45 KB ]


2010. godina

› Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu [ 210 KB ]
› Druge izmjene i dopune Plana za 2010. godinu [ 65 KB ]
› Izmjene i dopune Plana za 2010. godinu [ 61 KB ]
› Plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" za 2010. godinu [ 42 KB ]

Stariji izvještaji i planovi (do 2009. godine)

2009. godina
Revizorski izvještaj za 2009. godinu [ 456 KB ]
Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu [ 162 KB ]
Drugi Rebalans Plana Agencije za 2009. godinu [ 100 KB ]
Izmjene i dopune Plana i finasijskog plana Agencije za 2009. godinu [ 88 KB ]
Plan i finansijski plan za 2009. godinu [ 80 KB ]

2008. godina
Izvještaj o poslovanju Agencije za 2008 godinu [ 225 KB ]
Druge izmjene i dopune plana i finansijskog plana "Agencije za vodno podrucje rijeke Save" Sarajevo za 2008. godinu. [ 92 KB ]
Izmjene i dopune plana i finansijskog plana Agencije za 2008.g. [ ~ 79 KB ]
Plan agencije za 2008. godinu [ ~ 66 KB ]

2007. godina
Izvještaj o poslovanju JP za "Vodno područje slivova rijeke Save", Sarajevo, za 2007. godinu [ ~ 366 KB ]
Druge izmjene plana za 2007. godinu [ ~ 99 KB ]
Izmjene i dopune plana i finansijskog plana za 2007. godinu [ ~ 93 KB ]
Plan i finansijski plan za 2007. godinu [ ~ 70 KB ]

2006. godina
Izvještaj o poslovanju za 2006.godinu [ ~ 361 KB ]
Druge izmjene i dopune plana i finansijskog plana 2006. godinu [ ~ 100 KB ]
Izmjene i dopune finansijskog plana za 2006. godinu [ ~ 165 KB ]
Finansijski plan za 2006. [ ~ 80 KB ]

2005. godina
Revizorski izvještaj za 2005. [ ~ 394 KB ]
Izvještaj o poslovanju za 2005. godinu [ ~ 247 KB ]
Izmjene i dopune finansijskog plana za 2005. godinu [ ~ 176 KB ]
Finansijski plan za 2005. godinu [ ~ 103 KB ]

2004. godina
Revizorski izvještaj za 2004. godinu [ ~ 380 KB ]
Izvještaj o poslovanju za 2004. godinu [ ~ 282 KB ]
Izmjene i dopune financijskog plana za 2004. godinu [ ~ 124 KB ]
Finansijski plan za 2004. godinu [ ~ 140 KB ]

2003. godina
Izvještaj o poslovanju za 2003. godinu [ ~ 289 KB ]
Izmjene i dopune finansijskog plana za 2003. godinu [ ~ 217 KB ]
Finansijski plan za 2003. godinu [ ~ 175 KB ].