Planiranje

Strateška dokumentacija

Zakonom o vodama (član 24) je predviđena izrada Strategije upravljanja vodama kojom se ima definirati politika upravljanja vodama na prostoru FBiH.Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kroz nekoliko koraka pripremilo je prijedlog Strategije uz saglasnost Federalnog ministarstva nadležnog za okoliš...

[ više ]

Međunarodne obaveze


Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija donijele su u okviru uspostavljene saradnje niz dokumenata iz kojih proizilaze obaveze naše zemlje vezane uz ovu tematiku.

[ više ]Prijedlog strategije upravljanja vodama Federacije BiH za 2010. do 2022. godineNa linku koji slijedi nalazi se finalni dokument prijedloga Strategije upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2010. godine do 2022. godine.

Prijedlog strategije je po narudžbi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, izradio konzorcij za izradu Stragije koji su činili Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo i Zavod za vodoprivredu d.o.o. Mostar.

[ više ]