Časopis "Voda i mi" broj 98

U ovom broju časopisa donosimo :

UVODNIK
D. Hrkaš
UVODNIK


AKTUELNOSTI
V. Džindo; D. Hrkaš
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA U MOSTARU

A. Čičić Močić
AKTIVNOSTI AVP SAVA SARAJEVO U OBLASTI"PRIRODA ZA VODU"

A. Bajramlić
MOGUĆNOSTI FORMIRANJA RETENZIJE SVILAJ

A. Salahović
USPJEŠNA 2017. GODINA U AVO SAVA SARAJEVO

H. Mičivoda
UNAPREĐENJE SISTEMA PROGNOZE I RANOG UPOZORENJA OD POPLAVA I SUŠA NA SLIVU RIJEKE SAVE UZ POMOĆ AMERIČKE VLADE


ZAŠTITA VODA
A. Čičić Močić
IHTIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SLIVA RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

S. Trožić Borovac; S. Burnić; B. Borovac
EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE RIJEKE ZDENE (SANSKI MOST)


ZAŠTITA OD VODA

V. Rajčić
NEKI OD MOGUĆIH KONCEPATA UREĐENJA ERODIBILNIH OBALA UZ RIJEČNE TOKOVE


VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI
N. Hadžić
UČENICI IZ BiH USPJEŠNI U TAKMIČENJU DANUBE ART MASTER-a U 2015. I 2017. GODINI
98