Časopis "Voda i mi" broj 101

U ovom broju časopisa donosimo :

UVODNIK
D. Hrkaš

AKTUELNOSTI
D. Hrkaš
POČASNIM GRAĐANINOM GRADA SREBRENIKA PROGLAŠEN DIREKTOR AVP SAVA SEJAD DELIĆ

M.Radić
HIDROLOŠKI MONITORING POVRŠINSKIH VODA NA SLIVU RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BiH

ZAŠTITA VODA
A.Čičić Močić
IHTIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SLIVA RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BiH U 2018.GODINI

A.Šljuka
PRIMJENA KONTROLE KVALITETA ZA REZULTATE ISPITIVANJA U MIKROBIOLOGIJI POVRŠINSKIH VODA

ZAŠTITA VODA
M.Čehić
JEZERA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI VAKUF- USKOPLJE

VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI
A. Smoljan
AKTIVNOSTI IHTIOLOŠKE SEKCIJE UDRUŽENJA STUDENATA BIOLOGIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA VIII INTERNACIONALNOM KAMPU „UNA I KOZARA 2018.“

I. Aščić
MOSTOVI

2. BiH KONGRES O VODAMA

IN MEMORIAM- MIROSLAV STEINBAUER
101