Časopis "Voda i mi" broj 97

U ovom broju časopisa donosimo :

UVODNIK
D. Hrkaš
UVODNIK


AKTUELNOSTI
Rosa Školjić; Nermina Hodžić
REALIZACIJA PROJEKATA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU


ZAŠTITA OD VODA

Velid Džindo
TROGODIŠNJI NAPREDAK NA UREĐENJU RIJEČNIH OBALA


ZAŠTITA VODA

Amila Ibrulj; Ajla Rizvanbegović-Rizvanović
REKONSTRUISANO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA GRADAČCA

Nejra Keško
KVALITATIVNO-KVANTITATIVNI SASTAV IHTIOPOPULACIJE RIJEKE LEPENICE


VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI

Amila Ibrulj
INTERNACIONALNA RADIONICA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Mensur Zukić
UDRUŽENJE GRAĐANA "EKO MREŽA" SREBRENIK

Emilija Mažar
PROJEKAT "VODA ZA SVE"

Ivo Aščić
VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE KROZ UMJETNOST I MARKE

97