Časopis "Voda i mi" broj 102

U ovom broju časopisa donosimo :

New Page 1

UVOD

INTERVJU S DIREKTOROM AVP SAVA SARAJEVO SEJADOM DELIĆEM

PAD PRIHODA OD VODNIH NAKNADA

GRADILIŠTA NA RIJEKAMA I KATEGORIJE U 2020 GODINI

PLATFORME ZA HIDROLOŠKO HIDRAULIČKU PROGNOZU AVP SAVA SARAJEVO
Adnan Topalović, dipl inžgrađ

USPOSTAVA MONITORINGA PODZEMNIH VODA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FBiH
mr sci Amila Ibrulj dipl inž građ

STANJE VODA SLIVA SAVE NA PODRUČJU FBiH U 2019 GODINI
prof biologije Nezafeta Sejdić

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BiH (2022-2027)
dr.sc Anisa Čičić - Močić, diplbiolog

AKTUELNO IZ SEKTORA VODA

SEDIMENTACIJA NEPRAVILNOG GEOMETRIJSKOG OBLIKA PRIMJENOM SPH METODE

doc dr Haris Kalajdžisalihović

DRVENI MATERIJAL U RIJEKAMA
mr Veroslav Rajčić, diplinžgrađ

VODA, TURIZAM I SPORT - SVJETSKO RIBOLOVNO PRVENSTVO 2021 U BIHAĆU

ZANIMLJIVOSTI

NAJMLAĐI O VODI

 

102