Časopis "Voda i mi" broj 100

U ovom broju časopisa donosimo :

UVODNIK
D. Hrkaš
UVODNIK


AKTUELNOSTI
A.Prljača
PRIMJENA SAVREMENIH PRINCIPA U UPRAVLJANJU VODAMA

M.Bezdrob
VELIKA GRADILIŠTA NA OBALAMA VELIKIH RIJEKA

A.čičić Močić
NOVI PLAN UPRAVLJANJA VODAMA

N. Sejdić
SAVREMENI STANDARDI MONITORINGA VODA U LABORATOIJI ZA VODE AVP SAVA

H.Ališehović
ULOGA SEKTORA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA U PROVOÐENJU POLITIKA UPRAVLJANJA VODAMA


ZAŠTITA VODA

S.Ðukić
MONITORING KVALITETA POVRŠINSKIH VODA U BRČKO DISTRIKTU

S.Trožić Borovac; S.Gajević; B.Borovac
MAKROZOOBENTOS KRENONA (IZVORIŠTA) TEKUćICA


VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI
H. Bajraktarević Dobran
PIONIRI HIDROTEHNIKE U BOSNI I HERCEGOVINI (II dio)

L. Felić
PROJEKAT ECOSUSTAIN- PRAĆENJE I OČUVANJE KVALITETTE VODE U NP UNA
100