Nacrt dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama


Radni plan za pripremu i usvajanje plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.) (pdf)
Poziv za javnu raspravu Značajna pitanja
Obrazac za učešće javnosti
Značajna pitanja upravljanja vodama - Nacrt (pdf)
Značajna pitanja upravljanja vodama (pdf)