Lista "A" ovlaštenja

Listu "A" pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Najnoviju listu Ministarstvo stalno ažurira pa vas molimo da spisak pravnih lica preuzmete direktno sa linka na zvaničnoj stranici Ministarstva kako bi dobili pouzdane i ažurne podatke.

[ lista "A" ovlaštenja ]