Linkovi

Domaće institucije

Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar
Javna ustanova Vode Srpske Bijeljina
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo
Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo


Strane institucije

Hrvatske vode Zagreb
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav - Beč
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save - Zagreb
Sava GIS Geoportal - Međunarodna komisija za sliv rijeke Save - Zagreb

Svi ovdje navedeni linkovi su linkovi prema web prezentacijama treće strane.


U skladu s tim Agencija ne može snositi nikakvu odgovornost za sadržaje ili tvrdnje koje se na tim prezentacijama nalaze.