JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište LOT1 i LOT2 u općini Odžak


Ponovljeni Javni poziv - Mlinište LOT1 2019 godine (PDF)

Ponovljeni Javni poziv - Mlinište LOT2 2019 godine (PDF)