JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište LOT 1 i LOT2 u općini Odžak


JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište LOT 1 i LOT2 u općini Odžak (PDF)