JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište, općina Odžak, LOT 2