JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište u općini Odžak, LOT 2