Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne - Grad Zenica


Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne - Grad Zenica

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi:

LOT 1: Drivuša (nizvodno od mosta) – 1.800 m3
LOT 2 : Bilmišće (uzvodno od drvenog mosta) – 1.500 m3
LOT 3 : Ušće Babine rijeke – 2.000 m3
LOT 4 : Kamberović polje – 15.000 m3
LOT 5 : Blatuša lijeva obala – 3.000 m3

[više+]