Tenderska dokumentacija


Napomena: Registracijom i preuzimanjem tenderske dokumentacije sistem automatski registruje ponuđača koji je istu preuzeo, te nije potrebno dostavljanje potvrde o preuzimanju tenderske dokumentacije.


Pregovarački postupak bez objave obavještenja
Vrsta obavijesti Broj Naziv predmeta nabavke Obavijest o nabavci Tenderska dokumentacija
(10-184-5/20) Troškovi održavanja sistema prognoze poplava (hidrološki sistem WISKI)