Tenderska dokumentacija


Napomena: Registracijom i preuzimanjem tenderske dokumentacije sistem automatski registruje ponuđača koji je istu preuzeo, te nije potrebno dostavljanje potvrde o preuzimanju tenderske dokumentacije.


Neprioritetne usluge
Vrsta obavijesti Broj Naziv predmeta nabavke Poziv za dostavljanje ponuda Tenderska dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponuda (50-301-4/17) Usluge stručnog usavršavanja
Poziv za dostavljanje ponuda (50-254-4/17) Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B: Usluge hotelskog smještaja
Poziv za dostavljanje ponuda (50-207-4/17) Pružanje usluga reprezentacije