12.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH


Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u sklopu svojih redovnih aktivnosti, svakodnevno detaljno analizira podatke:

• Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
• Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
• Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
• Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Trenutno se bilježi trend porasta vodostaja u slivu rijeka Une i Sane, dok je trend vodostaja na vodomjernim stanicama u slivu rijeke Bosne u blagom rastu ili stagnaciji. Na rijeci Savi bilježi se trend porasta vodostaja. Nekoliko stanica u slivu rijeke Une i Sane, te u slivu rijeke Bosne dostigli su vrijednosti vodostaja pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje.

U naredna tri dana očekuje se dodatni porast vodostaja na rijekama u slivu Une i Sane (područja uz rijeke na lokalitetima vodomjernih stanica: VS Bihać, VS Klokot, VS Kralje, VS Ripač, VS Bosanska Krupa, VS Sanski most i VS Ključ), te se ovim putem upozarava lokalno stanovništvo i nadležne institucije za pojačane mjere sigurnosti na tim područjima na kojima može doći i do plavljenja. Na rijeci Bosni očekuje se blagi porast vodostaja, dok će se na rijeci Savi nastaviti porast vodostaja te postoji mogućnost dostizanja vrijednosti nivoa za proglašenje redovne odbrane od poplava.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Treba imati u vidu da prognozirani vodostaji prognoznih modela imaju određeni stepen nepouzdanosti, a pogotovu jer se pomenutim prognoznim modelima ne može sasvim pouzdano obuhvatiti i postojeća visina sniježnog prekrivača, te transformacija istog u površinsko oticanje usljed porasta temperature, što može imati uticaj na konačnu vrijednost očekivanih vodostaja u vodotocima.

Odjeljenje za informacioni sistem voda
Dežurni centar