Info blog


Realizacija projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sara ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vodama I kategorije u ovoj godini planirala 3,5 miliona KM, milion manje u odnosu na 2020. Razlog je smanjenje prihoda od vodnih naknada, kao posljedica pandemije virusa Covid -19.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/ ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/ ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće...
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1944 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu
Projekti upravljanja vodama IPA 2016
Sredstvima pretpristupnog fonda IPA 2016, u septembru prošle godine, Delegacija Evropske unije počela je implementaciju dva bitna projekta.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1944 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, ...
Hujić impresivnim ocijenio rad Informacionog centra AVP Sava
Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline, Mirza Hujić.
Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata
Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, rekonstruirane su dionice odbrambenih nasipa uz rijeke Savu i Bosnu u zoni ušća, a koje nisu imale potreban stepen zaštite od velikih voda.
UVOZ/IZVOZ VODE - Izvoz vode i sokova iz BiH manji za 9,3 a uvoz ...
Obim vanjskotrgovinske razmjene vode i sokova u prvih deset mjeseci 2020. godine iznosio je 174.399.820 KM.
Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM
Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (Water Contingency Management in the Sava River Basin) - WACOM” zvanično je počela u julu 2020. godine.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1587 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09)...
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/ ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu
Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save
„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo intenzivno radi na uspostavi i razvoju prognoznih modela i sistema ranog upozoravanja na poplave, kojima je moguće predvidjeti nivoe voda na mjerodavnim lokalitetima za naredna tri dana.
Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu
I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“.
Završni radovi u Ilijašu
Prioritetna dionica na uređenju korita Bosne u Ilijašu je od ušća Gnionice u Bosnu do mosta za naselje Kadarići. Ranije je uređeno korito na desnoj obali dužine 220 metara i na lijevoj 270 metara.
Izvršena primopredaja radova u Visokom
Primopredajom radova ozvaničeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom.
Uređenje korita Bosne u Zenici
Uređenje korita Bosne i njena regulacija u Zenici, projekat je koji Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada Zenica i UNDP-a, etapno realizira od 2013. godine.
Monitoring površinskih voda
19.11.2020. Jedna od aktivnosti AVP Sava je organizovanje monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federacij ...
Prema Radnom planu za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama, krajem ove godine planiran je završetak izrade Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za period 2022-2027.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/ ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće...
JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rije ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo raspisuje...
Uređeno korito na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom
Završeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Radovi su izvođeni u fazama, lijeve obale rijeka rađene su od 2012. do 2014. godine, uloženo je 360 hiljada maraka.
Regulacija korita Tinje i Spreče u Tuzlanskom kantonu
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo boravili su u posjeti Tuzlanskom kantonu.
Nastavlja se uređenje korita Bosne u Ilijašu
30.09.2020.- Agencija za vodno područje rijeke Save nastavlja uređenje korita Bosne u Ilijašu. Od 2014. do 2019. godine AVP Sava je za ove namjene izdvojila više od milion i 200 hiljada maraka.
Predstavnici AVP SAVA u posjeti Srednjobosanskom kantonu
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save obišli su gradilišta u Srednjobosanskom kantonu. S čelnicima lokalnih zajednica razgovarano je o projektima čija je realizacija u toku, ali i novim aktivnostima.
Obavjestenje za Zakup dijela JVD uz rijeku Unu dio kc 481 KO Oto ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće...
Završeni radovi u Svrakama
14.09.2020. - Završeno je uređenje korita lijeve obale Bosne u naselju Svrake u Općini Vogošća.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1972 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo raspisuje..
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo raspisuje
Sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice – Bazik na području S ...
24. augusta održan je sastanak u Vladi ŽP u Orašju sa predstavnicima „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Glavna tema sastanka bila je prezentacija “Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine”.
Uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom
Uređenje korita i obala na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom trebalo bi da spriječi izlijevanje rijeka i česta plavljenja.
Uređenje obala Sane u Ključu
U toku je uređenje obala Sane na dionici gradski most Sklop u općini Ključ. Radovi su u urbanom dijelu općine.
Uređenje korita Vrbasa
U toku je uređenje korita Vrbasa u općini Gornji Vakuf- Uskoplje. Cilj je zaštiti dijelove grada i saobraćajnice od velikih voda.
Regulacija rijeke Bosne u Zenici, dionica Bilmišće – Lukovo Polje ...
Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada Zenica i UNDP-a, od 2013. godine radi na realizaciji projekta „Regulacija rijeke Bosne u Zenici od drvenog mosta na Bilmišću do željezničkog mosta u Lukovom Polju“.
Zavidovići: Uređena obala Bosne i sanirano klizište
Završeno je uređenje lijeve obale Bosne u Zavidovićima i sanirano klizište. Rezultat radova od 2018. do 2020. godine je stabilno korito i uređena lijeva obala Bosne nizvodno od novog pješačkog mosta „Duga“ dužine 280 metara.
Žepče: Završeni radovi na uređenju lijeve obale Bosne
Završeni su radovi na uređenju lijeve obale Bosne u Žepču. Od 2014. do 2020. godine uređeno je oko 1050 metara riječne obale – 700 metara nizvodno i 350 metara uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu.
Delić: Osiguran milion KM za uređenje korita rijeke Spreče
Agencija za vodno područje rijeke Save izmjenom i dopunom ovogodišnjeg plana i finansijskog plana obezbijedila je milion KM za regulaciju korita rijeke Spreče, a najavljen je i projekt vrijedan pet miliona dolara koji bi finansirale međunarodne finansijske institucije putem UNDP-a kako bi se riješio dugogodišnji problem plavljenja zemljišta oko te rijeke.
Uređenje lijeve obale Bosne u naselju Svrake
U toku su završni radovi na uređenju korita lijeve obale Bosne u naselju Svrake u Općini Vogošća. Riječ je o dionici nizvodno od mosta u ovom naselju dugoj 150 metara.
AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE DIO PROGRAMA STEP
Upoznati tržište rada u Bosni i Hercegovini te steći radno iskustvo - cilj je programa STEP (Student Training and Empowerment Program) kojeg implementira Američko vijeće za međunarodno obrazovanje a finansijski podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PONIŠTENJE OGLASA
Poništava se Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljen u «Dnevnom listu» od 22.4.2020. godine, u dijelu koji se odnosi na tačku 2. Recepcioner 1(jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1241 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće...
OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Dan voda 2020.
Dana 22.03.2020. godine obilježava se međunarodni Dan Voda.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“...
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ ...
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“...
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo...
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo...
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEK ...
Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo...
PROTOKOL ZA OBAVJEŠTAVANJE nadležnih institucija za sigurnost i z ...
UNDP je organizovao svečanu ceremoniju potpisivanja protokola za obavještavanje nadležnih institucija za sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara o mogućnosti pojave poplava na osnovu dobijenih rezultata sistema prognoze poplava za rijeke Vrbas, Unu i Sanu u BiH.
O G L A S ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1241 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09)...
OGLAS – za popunu radnog mjesta
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
OGLAS – za popunu radnih mjesta
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijek ...
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi...
Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijek ...
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu: Čekrčići – nizvodno od mosta autoputa Vc, Grad Visoko – 1850 m3
OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra dio k.č. 9463/1 ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće
OPĆINA ŽEPČE DODIJELILA PRIZNANJE AGENCIJI ZA VODNO PODRUČJE RIJE ...
Polovinom mjeseca oktobra 2019. godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Žepče, a u povodu obilježavanja Dana općine Žepče direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejadu Deliću uručena je „Godišnja nagrada Općine Žepče“ u znak zahvalnosti za dugogodišnju uspješnu saradnju i finansijsku podršku za uređenje obale rijeke Bosne na prostoru ove Općine.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijek ...
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu „Prud“ koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Bosne.
AGENCIJU POSJETILI PREDSTAVNICI DHMZ IZ HRVATSKE
Krajem prošle sedmice Agenciju su posjetili predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Zagreba (DHMZ) na čelu sa direktoricom Brankom Ivančan Picek
Obavijest - Zakup dio kc 1017 KO Ripac u gradu Bihaću rijeka Una ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, ...
2. BIH KONGRES O VODAMA
Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.
OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje
03.6.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
02.6.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Rast vodostaja bilježi se na rijeci Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac.
01.6.2019. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Padavine koje su započele početkom ovog dana dovele su do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Trenutno ni na jednoj mjerodavnoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojima počinje obavještavanje o mogućim poplavama.
16.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
15.5.2019. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.
13.5.2019. - 22h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
13.5.2019. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
12.5.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Prema meteorološkim prognozama u periodu od 12. – 17.05.2019. godine previđene su intenzivnije padavine na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
11.5.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Zbog pojačanih padavina u narednih 5 dana (od 12.05. do 17.05.) očekuje se povećanje vodostaja na svim rijekama na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona (Sanski Most, Bosanska Krupa i Bihać), srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama te je moguće i izlijevanje iz korita te plavljenje imovine i putne komunikacije.
10.5.2019. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Najava padavina u narednim danima (period od 12.05. do 17.05.) uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu
Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svečano su potpisani ugovori za realizaciju „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini“ nizvodno od centra grada Goražda...
3.2.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke: Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
6.4.2018. - 8h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područj ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
2.4.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
01.04.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
30.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
29.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
27.3.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
26.3.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
24.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
22.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
21.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
20.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 20h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 07h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
16.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rije ...
Trenutna meteorološka i hidrološka situacija na terenu uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
14.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
12.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
08.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Padavine u proteklim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Sistem predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke S ...
U okviru zajedničkog projekta upravljanja poplavama u slivu rijeke Save, koji se provodi uz podršku Svjetske banke (WB), pokrenut je i projekat uspostave sistema predviđanja poplava i ranog upozorenja na slivu rijeke Save (Sava FFWS) finansiran od strane regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
06.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Obavijest za zakup k.č. uz rijeku Usoru kc 492_1 KO Tešanjka opći ...
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Nakon potpisanog ugovora, dana 21.09.2017. godine započeli su radovi na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine (km 1+250 – km 6+900).
Obavijest zakupa JVD Una kc 2213 K.O. Bosanska Krupa II
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog...
Počela realizacija projekta na rijeci Vrbas na području Vrbanje, ...
Općinu Bugojno posjetili su dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH i Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima, gdje su se sastali sa Hasanom Ajkunićem, načelnikom Općine Bugojno i njegovim saradnicima, Igorom Vrljićem, predsjedavajućim OV Bugojno, Salihom Gurbetom, zamjenikom OV Bugojno, Amirom Šečibovićem, kantonalnim zastupnikom u Skupštini SBK, direktorima JKUP Čistoća i JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno, Emirom Sarajlićem i Husrefom Durakovićem.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Dana 29.08.2017. godine u prostorijama "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo sklopljen je Ugovor za izvođenje radova "Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine".
Svjetski dan voda 2017
U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Odžak i Agencijom za vodno područje rijeke Save,...
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upra ...
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...
Hidrološko-hidrauličko modeliranje i prognoziranje
U Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, dana 05.12.2016. godine u organizaciji Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, održan je stručni skup na temu hidrološko-hidrauličkog modeliranja i prognoziranja.
Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju
Sliv rijeke Bosne je najnaseljeniji podsliv rijeke Save sa 1.820.000 stanovnika i najrazvijenijom industrijom u BiH. Poplave su ekstremni događaji koji utiču na stanovništvo, društvene, privredne i ekološke sisteme.
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom po ...
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save je nastavak dugogodišnje saradnje Hrvatskih voda i "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine i u BiH je pokrenuta aktivnost predviđanja poplava u realnom vremenu za što je neophodno izraditi prognozne hidrološko-hidrauličke modele.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Komponenta Federacije BiH
IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)
Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi
U Centru za odbranu od poplava u Prudu kod Odžaka u utorak, 8. septembra 2015. godine održana je konferencija za medije u povodu početka radova na izgradnji nadvišenja nasipa na rijeci Savi na lokalitetima Prud (Odžak) i Tursinovac (Domaljevac Šamac). Konferenciji su prisustvovali federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Šemsudin Dedić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić sa saradnicima, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Posavske županije Mato Brkić, Alojzije Dunđer iz Ureda za impelemntaciju u poljoprivredi i šumarstvu, kao i predstavnici vlasti lokalnih zajednica na čijim se područjima vrše ovi poslovi i drugi zainteresirani korisnici ovog projekta.
Dan voda 2016. - Svečano pušten u rad informacioni centar voda
Ovogodišnji 22. mart- Svjetski dan voda obilježen je u Agenciji za vodno područje rijeke Save...
Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere potrebne da bi se dobili podaci o poznatoj preciznosti i tačnosti koje je moguće potvrditi...
Novi vodotoranj u Odžaku
U centralnom dijelu Posavine prostire se općina Odžak na približnoj nadmorskoj visini 102 m.n.m...
22. mart - Svjetski dan voda
Svjetski dan voda (World Water Day) obilježava se svake godine 22. marta. Sve je počelo na konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru...
Puštena u rad automatska hidrološka stanica HS Bihać na rijeci Un ...
Dana 12.09.2013. godine, u okviru 11. međunarodnog ekološkog sajma EKOBIS koji je održan u Bihaću, puštena je u rad nova automatska hidrološka stanica HS BIHAĆ na rijeci Uni...
Poziv za učešće na javnom sastanku
Javni sastanak sa ciljem identifikacije najznačajnijih pitanja / problema vezanih za upravljanje...
Jačanje kapaciteta u sektoru voda BiH - Nacrt
Značajna pitanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save u BiH
Vodeći principi o održivom razvoju hidro-energije u slivu Dunava ...
Vodeći principi imaju karakter preporuka i ne nastoje...
Ekonomska politika u upravljanju vodama
Bosna i Hercegovina je započela proces strukturne promjene sistema upravljanja vodama...
Promidžba vode putem poštanskih maraka
Prva poštanska marka čiji je izumitelj Rowland Hill bila je tkz. Penny Black. Puštena je u promet u Engleskoj, 6. svibnja 1840. godine a motiv na marki je prikazivao kraljicu Viktoriju. Brazil i Švicarska bile su sljedeće zemlje koje su uvele marku kao oznaku plaćanja poštarine. Od druge polovice 19. do 90-tih godina 20. stoljeća na području današnje Bosne i Hercegovine bile su u uporabi marke različitih država pod čijim je upravama bila i BiH
Akcioni plan za zaštitu od poplava u BiH
VM BiH, na 119. sjednici od 21.01.15.g., usvojilo je Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017.
Zaključci sa donatorske konferencije u Briselu
24.11.2014.g u Briselu je održana regionalna konferencija o prevenciji i upravljanju poplavama na Zap.Balkanu.
Nova automatska stanica Vodoprivreda – puštena u rad
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 10-tak godina razvila i uspostavila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti.
POPLAVE U BiH
Saopštenja za medije i slike sa terena
Sanacija oštećenja nasipa na području Posavine
Trenutno su na terenu stručni timovi Agencije za VP rijeke Save...
Svjetski dan voda u BiH
Odlukom Generalne skupštine UN na zasjedanju održanom 22.marta 1993. godine u Rio de Žaneiru. ovaj dan je proglašen Svjetskim danom voda, jer je i tema tog skupa bila posvećena pitanjima okoliša i razvoja.
Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)
U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u saradnji sa Centrom regionalnih aktivnosti za čistiju proizvodnju iz Mediteranskog akcijskog plana (UNEP MAP CPRAC1)...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom p ...
Za period 15. - 18.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju) : EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Za period 16. -19.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Aktuelno - Određivanje granica vodnog dobra
U dosadašnjoj praksi upravljanja vodama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i u cijeloj BiH...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Svjetski dan voda ove godine pod motom:
Voda i održivi razvo ...
22. mart ove godine pod motom „Voda i održivi razvoj“. Zašto?