Hidrološke stanice na slivu rijeke Drine

Prikazivanje sliva

Za prikaz podataka o trenutnom nivou vodostaja kliknite na hidrološšku stanicu na mapi

Neposredni sliv rijeke Save
Sliv rijeke Une (sa Koranom i Glinom)
Sliv rijeke Vrbas
Sliv rijeke Bosne
Sliv rijeke Drine
Normalno stanje
Stanje obavještavanja
Redovne mjere
Vanredne mjere
Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Goražde Drina 06.08.20 u 07:00 33,07 cm Vodostaj je u opadanju
HS Kolina Kolunska rijeka 06.08.20 u 07:45 21,10 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Prača Prača 06.08.20 u 07:00 15,50 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Kladanj Drinjača 06.08.20 u 08:00 36,30 cm Vodostaj je u porastu
* Stanica u vlasništvu JP EP BiH