Hidrološke stanice na slivu rijeke Bosne

Prikazivanje sliva

Za prikaz podataka o trenutnom nivou vodostaja kliknite na hidrološšku stanicu na mapi

Neposredni sliv rijeke Save
Sliv rijeke Une (sa Koranom i Glinom)
Sliv rijeke Vrbas
Sliv rijeke Bosne
Sliv rijeke Drine
Normalno stanje
Stanje obavještavanja
Redovne mjere
Vanredne mjere
Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Vrelo Bosne Bosna 22.07.19 u 13:00 17,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Otes Bosna 22.07.19 u 17:00 41,50 cm Vodostaj je u opadanju
HS Osjek Bosna 22.07.19 u 17:00 14,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Butile na Bosni Bosna 22.07.19 u 17:00 93,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Ljubinići Bosna 22.07.19 u 17:00 39,80 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Visoko na Bosni Bosna 22.07.19 u 17:00 -2,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Kakanj na Bosni Bosna 22.07.19 u 17:00 64,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Raspotočje Bosna 22.07.19 u 17:00 33,00 cm Vodostaj je u porastu
HS HE Vranduk uzvodno * Bosna 22.07.19 u 16:00 78,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS HE Vranduk nizvodno * Bosna 22.07.19 u 16:15 44,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Žepče Bosna 22.07.19 u 17:00 67,20 cm Vodostaj je u porastu
HS Zavidovići na Bosni Bosna 22.07.19 u 17:00 56,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Donji Ulišnjak Bosna 22.07.19 u 17:00 55,70 cm Vodostaj je u porastu
HS Maglaj Grad Bosna 22.07.19 u 17:00 32,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Maglaj Bosna 22.07.19 u 17:00 64,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Kosova Bosna 22.07.19 u 17:00 26,70 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Šamac Bosna 22.07.19 u 17:00 188,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Ilidža Željeznica 22.07.19 u 17:00 43,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Blažuj Zujevina 22.07.19 u 17:00 12,30 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Doglodi Dobrinja 22.07.19 u 17:00 18,70 cm Vodostaj je u porastu
HS Vodoprivreda Miljacka 22.07.19 u 17:00 10,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Semizovac Ljubina 22.07.19 u 17:00 8,40 cm Vodostaj je u opadanju
HS Ilijaš Misoča 22.07.19 u 16:00 16,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Podlugovi Stavnja 22.07.19 u 16:04 27,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Fojnica Dragača 22.07.19 u 13:00 61,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Visoko na Fojnici Fojnička Rijeka 22.07.19 u 14:00 -10,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Obre Trstionica 22.07.19 u 17:00 15,30 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Kakanj na Zgošći Zgošća 22.07.19 u 17:00 2,50 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Travnik Lašva 22.07.19 u 13:00 64,80 cm Nema dovoljno podataka
HS Merdani Lašva 22.07.19 u 17:00 37,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Olovo Krivaja 22.07.19 u 17:00 36,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Maoča Krivaja 22.07.19 u 06:00 85,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Zavidovići na Krivaji Krivaja 22.07.19 u 17:00 12,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Lješnica Lješnica 22.07.19 u 17:00 45,70 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Kaloševići Usora 22.07.19 u 17:00 71,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Tešanjka Usora 22.07.19 u 17:00 45,20 cm Vodostaj je u porastu
HS Karuše Usora 22.07.19 u 14:00 -27,50 cm Nema dovoljno podataka
HS Strašanj Spreča 22.07.19 u 07:00 14,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Modrac Spreča 22.07.19 u 17:00 79,90 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Karanovac Spreča 22.07.19 u 17:00 99,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Donja Višća Oskova 22.07.19 u 17:00 60,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Turija Turija 22.07.19 u 13:00 7,50 cm Nema dovoljno podataka
* Stanica u vlasništvu JP EP BiH