Hidrološke stanice na slivu rijeke Bosne

Prikazivanje sliva

Za prikaz podataka o trenutnom nivou vodostaja kliknite na hidrološšku stanicu na mapi

Neposredni sliv rijeke Save
Sliv rijeke Une (sa Koranom i Glinom)
Sliv rijeke Vrbas
Sliv rijeke Bosne
Sliv rijeke Drine
Normalno stanje
Stanje obavještavanja
Redovne mjere
Vanredne mjere
Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Butile na Bosni Bosna 21.09.17 u 10:00 73,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Vrelo Bosne Bosna 21.09.17 u 07:00 22,70 cm Nema dovoljno podataka
HS Rimski most Bosna 21.09.17 u 07:00 59,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Otes Bosna 21.09.17 u 09:00 28,20 cm Vodostaj je u porastu
HS Osjek Bosna 21.09.17 u 10:00 24,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Ljubinići Bosna 21.09.17 u 10:00 49,90 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Visoko na Bosni Bosna 21.09.17 u 10:00 40,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Kakanj na Bosni Bosna 21.09.17 u 10:00 81,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Raspotočje Bosna 21.09.17 u 09:00 51,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Žepče Bosna 21.09.17 u 10:00 87,10 cm Vodostaj je u porastu
HS Zavidovići na Bosni Bosna 21.09.17 u 10:00 95,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Donji Ulišnjak Bosna 21.09.17 u 10:00 81,80 cm Vodostaj je u porastu
HS Maglaj Grad Bosna 21.09.17 u 10:00 42,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Maglaj Bosna 21.09.17 u 10:00 84,45 cm Vodostaj je u porastu
HS Kosova Bosna 21.09.17 u 10:00 45,50 cm Vodostaj je u porastu
HS Šamac Bosna 21.09.17 u 10:00 514,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Ilidža Željeznica 21.09.17 u 10:00 49,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Blažuj Zujevina 21.09.17 u 09:00 11,90 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Doglodi Dobrinja 21.09.17 u 09:00 26,70 cm Vodostaj je u porastu
HS Vodoprivreda Miljacka 21.09.17 u 10:00 15,00 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Semizovac Ljubina 21.09.17 u 10:00 14,20 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Ilijaš Misoča 21.09.17 u 09:00 58,60 cm Vodostaj je u opadanju
HS Podlugovi Stavnja 21.09.17 u 10:00 45,50 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Fojnica Dragača 21.09.17 u 07:00 75,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Visoko na Fojnici Fojnička Rijeka 21.09.17 u 07:00 -11,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Obre Trstionica 21.09.17 u 10:00 20,40 cm Vodostaj je u porastu
HS Kakanj na Zgošći Zgošća 21.09.17 u 10:00 9,20 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Travnik Lašva 21.09.17 u 07:00 24,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Merdani Lašva 21.09.17 u 09:00 45,90 cm Vodostaj je u porastu
HS Stipovići Gostović 21.09.17 u 10:00 147,60 cm Vodostaj je u porastu
HS Zavidovići na Krivaji Krivaja 21.09.17 u 10:00 15,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Lješnica Lješnica 21.09.17 u 10:00 63,90 cm Vodostaj je u opadanju
HS Kaloševići Usora 21.09.17 u 10:00 81,00 cm Vodostaj je u porastu
HS Tešanjka Usora 21.09.17 u 09:00 134,20 cm Nema dovoljno podataka
HS Karuše Usora 21.09.17 u 05:00 12,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Strašanj Spreča 21.09.17 u 08:00 -24,00 cm Nema dovoljno podataka
HS Modrac Spreča 21.09.17 u 09:00 100,41 cm Vodostaj je nepromijenjen u odnosu na prethodno mjerenje
HS Karanovac Spreča 21.09.17 u 10:00 80,00 cm Vodostaj je u opadanju
HS Živinice Gostelja 21.09.17 u 07:00 24,12 cm Nema dovoljno podataka