Dan voda 2016. - Svečano pušten u rad informacioni centar voda

Ovogodišnji 22. mart- Svjetski dan voda obilježen je u Agenciji za vodno područje rijeke Save održavanjem konferencije za medije na temu:

„Aktuelni zadaci i poslovi u sektoru voda u Federaciji BiH, sa posebnim osvrtom na sanaciji šteta od majskih poplava iz 2014. I preduzimanju mjera jačanja prevencije i smanjenja negativnog uticaja velikih voda".

Nakon skoro dvosatnog druženja sa predstavnicima medija, na čija pitanja su odgovarali federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, rukovodilac tima za implementaciju projekata Svjetske bankeu okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Alojz Dunđer i direktor AVP Sava Sejad Delić, upriličena je svečanost puštanja u rad savremenog Informacinog centra voda u AVP Sava. Centar je u rad pokrenuo federalni ministar PVŠ Šemsudin Dedić, čime je okončan višemjesečni rad na osavremenjvanju jednog ovakvog centra putem kojeg će se vršiti prikupljanje i obrada podataka iz hidrološkog monitoringa sa 90 savremenih automatskih stanica postavljenih na gotovo svim vodotocima u slivu rijeke Save u Federaciji BiH koji su u nadležnosti ove Agencije. Prema raspoloživim saznanjima, ovaj centar je trenutno najsavremeniji centar ove vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji.

Centar će u daljem razvoju raditi ne samo na obradi podataka iz hidrološkog monitoringa i izradi sistema ranog upozoravanja na poplave u realnom vremenu, nego i na prikupljanju, sistematizovanju i obradi i drugih relevantnih vodoprivrednih informacija i podataka, bitnih za integralno i održivo upravljanje vodama i slivu rijeke Save na području Federacije BiH.

Inače, centralna bosanskohercegovačka manifestacija obilježavanja Dan voda održana je 22. marta u Bijeljini u organizaciji Javne ustanove „Vode Srpske", pod motom „VODA I POSLOVI" (WATER AND JOBS) koji su odredile UN, sa ciljem naglašavanja činjenice da gotovo nema proizvodnje ilidjelatnosti na svijetu koja se može ostvariti bez vode i da u toj oblasti radi preko 1,5 milijardi stanovnika naše planete.

Znamo da bez vode nema života niti opstanka, ali isto tako nema ni razvoja ni napretka. Bosna i Hercegovina je u regionu na prvom mjestu po ukupnom vodnom bogatstvu, što nam je itekako solidan i važan preduslov ukupnog razvoja i boljeg života.