Časopis "Voda i mi"

Časopis "Voda i mi" je naš časopis, časopis Agencije za vodno područje rijeke Save.

U svakom broju nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja. Sadržaji i teme koje obrađujemo namijenjeni su kako profesionalcima tako i ljudima koje teme voda, zaštite i korištenja voda zanimaju tek informativno.

Glavna urednica časopisa je Dilista Hrkaš, dipl.žurn.

Savjet časopisa čine Sejad Delić, predsjednik; Slavko Stjepić, zamjenik predsjednika; Matija Ćurković, član; Vesna Cvjetinović, član; Edvin Šarić, član i Dževad Škamo, član.

Redakcioni odbor časopisa čine Dilista Hrkaš, dipl.žurn., predsjednik te članovi, Mirsad Lončarević, dipl.ing.građ., Haris Ališehović, dipl.inž.građ., Mirza Sarač, dipl.inž.građ., dr.sci.Anisa Čičić Močić, i mr.Sanela Džino, dipl.inž.hemije.

[ poslednji broj ]

Mnoge teme koje smo prethodno obradili još dugo mogu biti zanimljive studentima, profesionalcima i široj publici.

Zbog toga vam na raspolaganje stavljamo arhivu časopisa "Voda i mi" te se nadamo da ćete među brojnim obrađenim temama pronaći ono što vam je potrebno.

Bilo koji broj časopisa možete slobodno presnimiti, čitati, koristiti informacije koje se u njemu nalaze, pa čak i dijeliti i slati svima onima koje ova tema zanima. Interes Agencije za vodno područje rijeke Save je da se građani upoznaju sa vrijednošću voda, naporima koje cjelokupna zajednica na čelu sa našom Agencijom ulaže u njihovo očuvanje i višestrukim koristima koje one donose.

[ arhiva časopisa ]