Područni ured Bihać

Adresa:
Agencija za vodno područje rijeke Save
Ured Bihać
Bosanskih kraljeva 1
77000
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)37 228 194+387 (0)37 222 745
Fax: +387 (0)37 222 745
e-mail: ahmet@voda.ba

Kontakt osoba:
AHMET SMAJLOVIĆ
rukovodilac Ureda