13.5.2019. - 22h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.

Sliv Une

Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja očekuje na slivovima rijeka Une i Sane, posebno ističemo područje Sanskog Mosta i Sanice (HS Sanski Most, HS Sanica i HS Hrustovo).

Sliv Bosne

Prema prognoznim modelima stanje na slivu rijeke Bosne se od 17 h počelo da mijenja u odnosu na ranije prognoze, naročito područje Maglaja (HS Maglaj), gdje se bilježio značajan porast vodostaja. Prognozni modeli pokazuju da će padavine biti u toku noći na čitavom slivu rijeke Bosne, tako da se maksimalne vrijednosti vodostaja očekuju tokom sutrašnjeg dana, odnosno 14.05.2019. godine.

Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) dostignute su na većini stanica na rijeci Uni i Sani, te na HS Maglaj.

Za navedena područja sugerišemo povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite.


Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanje mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar