11.5.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH


Zbog pojačanih padavina u narednih 5 dana (od 12.05. do 17.05.) očekuje se povećanje vodostaja na svim rijekama na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona (Sanski Most, Bosanska Krupa i Bihać), srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama te je moguće i izlijevanje iz korita te plavljenje imovine i putne komunikacije.

Obzirom na karakter prognozirane pojave (kiša, otapanje snijega, zasićenost tla..itd), opasnost na izljevanje iz korita se, prije svega, odnosi na sljedeće slivove:

- Sliv rijeke Une i Sane, glavni tokovi i pritoke (najugroženiji su gradovi Sanski Most, Bosanska krupa i Bihać),
- Gornji i srednji dio sliva rijeke Bosne, posebno veće pritoke (kao što su Željeznica, Krivaja, Usora i Spreča) i bujičarski vodotoci.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkog stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanje mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Ovim putem sugerišemo na povećan oprez stanovništvu i privrednim subjektima koji žive i rade uz rijeke, te poduzimanje aktivnosti koje bi smanjile štete ukoliko dođe do plavljenja.

Informacije o aktuelnium vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar