03.6.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Trenutno se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Mjerodavni nivoi, pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, dostignuti su na rijeci Sani u Ključu te dijelu toka rijeke Spreče nizvodno od akumulacije Modrac.

Što se tiče rijeke Save vodostaj je u blagom porastu. Prema trenutnim prognozama ne očekuje se dostizanje vodostaja pri kojem počinju mjere redovne odbrane od poplava.

Imajući u vidu trenutne meteorološke prognoze koje predviđaju povremene padavine sve do srijede, sugerišemo na povećan oprez zbog mogućeg plavljenja naročito uz bujične vodotoke.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba/vodostaji.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar