02.6.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Rast vodostaja bilježi se na rijeci Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac. Trenutno se na ostalim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Mjerodavni nivoi, pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, dostignuti su na dijelu toka rijeke Spreče nizvodno od akumulacije Modrac.

Što se tiče rijeke Save vodostaj je u porastu i trenutno je za cca 2 metra ispod kote pri kojoj se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava. Prema trenutnim prognozama ne očekuje se dostizanje vodostaja pri kojem počinju mjere redovne odbrane od poplava.

Imajući u vidu trenutne meteorološke prognoze koje predviđaju padavine tokom ovog kao i sutrašnjeg dana sugerišemo na povećan oprez zbog mogućeg plavljenja naročito uz bujične vodotoke.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba/vodostaji.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar