01.6.2019. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Padavine koje su započele početkom ovog dana dovele su do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Trenutno ni na jednoj mjerodavnoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojima počinje obavještavanje o mogućim poplavama.

Prema dostupnim meteorološkim prognozama, platforme Evropskog centra za poplave - EFAS-a, Federalni hidrometeorološki zavod je dostavio obavjest da postoji mogućnost izljevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka – bujice (¨flash flood¨), na području sliva rijeke Bosne, prije svega:

- Lijeve pritoke Bosne: sliv Lašve i Usore
- Desne pritoke rijeke Bosne: sliv Krivaje i Spreče
- Direkne pritoke rijeke Bosne u gornjem i srednjem dijelu sliva
- Direktna pritoka rijeke Save – Tinja
- Lijeve pritoke Drine u Federaciji BiH

Ukoliko dođe do dostizanja mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Što se tiče rijeke Save bilježi se blagi porast vodostaja, ali prema trenutnim prognozama ne očekuje se dostizanje vodostaja pri kojem počinju mjere redovne odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područjerijeke Save: www.voda.ba/vodostaji.


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar