Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluka o poništenju postupka za LOT 3 za postupak javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a - 1132-1-1-25-3-28/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluka o poništenju postupka za LOT 3 za postupak javnih nabavki roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a

LOT 1 – Hemikalije
LOT 2 - Standardi za  kalibraciju i provjeru za AAS i IC
LOT 3 - Standardi za  kalibraciju i provjeru za GC – Odluka o poništenju
LOT 4 - Standardi za  kalibraciju i provjeru  za HPLC i automatski tečni hemijski analizator SAN++

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-25-3-28/21