JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište 2 u općini Odžak

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA LOKALITETU „MLINIŠTE 2" U OPĆINI ODŽAK

Preuzmi poziv