Nova automatska stanica Vodoprivreda – puštena u rad

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 10-tak godina razvila i uspostavila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti. Taj sistem se trenutno sastoji od preko 80 automatskih stanica opremljenih modernim sistemom mjerenja i prenosa podataka u hidrološki centar u okviru Informacionog sistema voda.

U cilju prezentacije prikupljenih podataka javnosti, na lokalitetu mjernog mjesta, Agencija je pokrenula incijativu predstavljanja podataka javnosti u realnom vremenu, a u cilju promocije pozitivne slike o upravljanju vodama.

Na lokalitetu objekta Vodoprivrede u ulici Hamdije Ćemerlića 39a, Agencija je početkom ove godine, obnovila vodomjernu stanicu Vodoprivreda na rijeci Miljacki i opremila je novim modernim automatskim visoko sofisticiranim uređajem za mjerenje parametara vodostaja (radarski senzor), mjerenje proticaja, temperature i vlažnosti zraka sa dvostranim LED displejom za prikaz mjerenih podataka.

Ovo je prva automatska hidrološka stanica sa ovakvim načinom prikaza podataka na području kantona Sarajevo.

Stanicu su zvanično pustili u rad dana 22.03.2014. godine u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda 2014. godine, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejad Delić i načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.