Kontakt informacije

Adresa:
Agencija za vodno područje rijeke Save
ul. Hamdije Čemerlića 39a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 726 400
Fax: +387 (0)33 726 423
e-mail:info@voda.ba

Kontakt osoba:
DILISTA HRKAŠ, dipl. žurnalista
viši stručni saradnik za odnose s javnošću

Kako nas naći?